• Høg-Jæren Energipark vil bestå av 32 vindmøller på 2,2 megawatt. Montasje: Jæren Energi/Jan Ruud

Høg-jærsk vindkontrakt til Kruse Smith og Risa

Entreprenørselskapet Kruse Smith AS i samarbeide med Risa AS skal bygge anleggsveier, betongfundamenter for vindmøller og servicebygg på Høg-Jæren.