Mindre helgebråk med nye tappetider

Vold, skadeverk, bråk og urinering. Alt er synkende i Time kommune og lensmannen takker skjenketidene.