Innbruddsforsøk på Austbø skole

Klokken 22.45 onsdag gikk tyverialarmen på Austbø skole i Stavanger.