Lokale bedrifter vil merke mer

Flere næringsmiddelbedrifter i Rogaland har begynt å ta i bruk sunnhetsmerket Nøkkelhullet. Det europeiske ernæringsmerket GDA, derimot, er det en avventende holdning til.