Fikk sin 15. stråledose

I alt skal Sølvi Bakken ha 25 strålebehand— linger. Daglig må hun reise fra Moi til sykehuset. På hjemturen havner hun rundt Jæren.