• Kristian Jacobsen

Ottar for hijab i politiet

Ottar mener hijab er like undertrykkende som at en kvinne skifter etternavn når hun gifter seg. Dermed er det ikke forsvarlig å nekte kvinner med hijab adgang til politiet, sier feministgruppen.