• 129 bankkort ble skannet på den ubetjente 1-2-3-stasjonen på Moi. Peter Monstad

Kort brukt på bensinstasjon i Moi er misbrukt i Polen

Skjerm hånden når du taster pinkoden! Det er rådet fra lensmannen i Lund etter en omfattende kortsvindel på Moi.