• Kristian Jacobsen

– Kom dere ut på tur

Det blir en snødekt påske flere steder i fylket. Flere hundre frivillige står beredt for å passe på påsketuristene.