Slik skal Sandnes takle barneveksten

Sandnes vokser så raskt at det trengs en ny 8-avdelingsbarnehage hvert år.