Hvor mange bruker krysset?

Vegvesenet skal både telle antall kjøretøy og undersøke reisetiden gjennom det omstridte krysset på Tjensvoll.