• Arnt Olav Klippenberg

Dalane krever mer utbygging i Bjerkreimsvassdraget

Dalanerådet finner seg ikke i at fornybar, ren energi går til spille i Bjerkreimselva.