• Aktor, førstestatsadvokat Harald L. Grønlien, ba om nedsatt straff for Jusuf Hani.

Aktor vil sette ned Nokas-dom

Aktor, førstestatsadvokat Harald L. Grønlien, mener Stavanger tingrett var altfor streng med Jusuf Hani (30)