• Odin Stavseng Vankan (4a) og Silje Helleren Skimmeland (4b) med sitt monster som også er en robot og må bindes litt fast for ikke å falle.

Monstre i lange baner

Om monstre er skumle? — Nei, de er jo bare fantasi. Og alle på Porsholen har god fantasi.