• Peer-Einar Klungtveit, Mesta

Rv 13 åpen for trafikk i begge retninger

Mindre ras på Rv 13 ved Lovra stengte en kjørebane