Familie på fire måtte evakueres

Familien Rajendrakumar i Egersund må flytte hjemmefra og inn på hotell fordi flommen truer med å ta huset deres.