Kompromiss om vern av kulturminne i Sandnes

Bystyret vedtok tirsdag kveld at Gann Graverens gamle lagerbygg i Vågen skal demonteres og settes opp som kulturminne et annet sted.