• Jon Ingemundsen

96 fikk hjelp hos Alternativ til vold

I sitt første driftsår ga Alternativ til vold Rogaland hjelp til 96 voldsutsatte kvinner og barn.