• Fem prosent av 2G-senderne og ti prosent av 3G-senderne i Rogaland er rammet av feilen.

Netcom er nede

Mobiltelefoner uten forbindelse på Vestlandet