Kjetil Wold er død

Kjetil Wold er død. Han ble bare 44 år.