Se de store forskjellene på havbunnen i Ryfylke

Vidoene viser havbunnen to steder i Rogaland. Et sted hvor ødelggelsene ved et oppdrettsanlegg i Finnøy fører til at tareskogen nærmest er utryddet. Og et sted uten oppdrettsvirksomhet. Fylkesmannen mener økosystemet i Ryfylke er helt ute av balanse.