• Forvirrende parkeringsforhold Stavanger Parkeringsselskap har p-plassene til venstre, Q-Park styrer til høyre. Ta ikke feil automat. Geir Ree fikk bot for å ha betalt i feil automat. Foto: Lars Idar Waage

Fikk bot selv om han hadde betalt

Geir Ree er oppgitt over at han fikk parkeringsbot utenfor Stavanger Legevakt til tross for at han hadde betalt. Årsak: Det er to parkeringsselskap side om side utenfor Legevakten. Ree hadde betalt i feil automat.