Oljefusjon avgjøres ute

Statoil pluss Hydro kan bety en ny giv på norsk sokkel. Men det avgjørende er hva en sammenslåing vil bety for utenlandssatsingen.