13 sentrumsbutikker borte på halvannet år

Innen årsskiftet vil 13 forretninger ha lagt ned virksomheten i Stavanger sentrum det siste halvannet året. 10 av dem lå i gågatene, og ni av dem hadde en årrekke bak seg i sentrum.