Shell-stasjon i Sola ranet

En kvinnelig ansatt ved Shellstasjonen i Solakrossveien ble ranet inatt. Kvinnen følte seg ikke verre medtatt enn at hun fortsattejobben på stasjonen.