Stavanger er psykiatribyen

Behovet for å lære mer om menneskesinnet, psykiatrien, trekker flere folk til Stavanger enn oljemessen. Konferansedelen av ONS, altså.