- Bomselskapene må tøyles og bompengene holdes nede