Tok permisjon for å jobbe med T5PC

To polititjenestemenn har vært mer aktive enn de andre åtte i rekrutteringen til nye medlemmer i selskapet T5PC.