- Umulig å bevare kommunehuset i Kleppekrossen

Et helt kvartal — også det gamle kommune-huset - må rives for å gjennomføre tidenes største leilighetsprosjekt på Kleppe.