Mange udekkede behov

Til tross for at Sandnes kommune investerer for langt over 100 millioner i året, det meste finansiert gjennom låneopptak, blir de udekkede behovene stadig større.