Tidlegare svigerdotter Johanna T. Drarvik: - Han er ikkje typen

— Andreas Drarvik må vera utsett for ein eller annan form for hets. Han kan ikkje ha gjort det han er mistenkt for.