Fra 106.000 til 252.000 besøk

Mer enn doblet aktivitet. Mer enn doblet besøk. Ett selskap skal drive både det nye og det gamle konserthuset i Bjergsted, råde over saler som samlet tar cirka 4300 mennesker, og kunne få det hele til å gå rundt. Slik vurderer i alle fall rådmannen i Stavanger det, langt på vei basert på beregningene til dagens konserthusledelse.