Vil ta Lura tilbake

SLT-prosjektet (Samordning av lokale kriminalitetsforebyggende tiltak for ungdom) skal sette i gang ulike tiltak i de forskjellige bydelene for å hindre uro blant ungdommene.