• Anne Chr. P. Meling

Feiret årets siste timer på stranda