Åtte mistenkte

Politiet har beslaglagt noe av tyvegodset som stammer fraskoleinnbruddene i Stavanger, men hadde håpet å finne mer.Mesteparten er trolig allerede videresolgt.