Beslagla 86 gram amfetamin

En mann fra distriktet har erkjent besittelse av om lag 100 gram amfetamin.