Steinfylling og bru

360.000 kubikkmeter steinmasse fra Finnfast-tunnelen skal brukes i Sjernarøy.