Lærere får ikke bruke pc

På Skeiane ungdomsskole er mangelen på datamaskiner så prekær at flere lærere har kjøpt egne maskiner gjennom kommunen. Likevel får de ikke bruke dem i jobben.