Sterkt vekst i nye boliger

Vi bygger så det suser. I fjor ble 3571 nye boliger tatt i bruk i Rogaland. Det er 911 flere enn i fjor.