Søkte ly i kirken

— Det var sterkt å høre vitner fortelle at de hadde søkt ly bak Domkirken i en ekstrem situasjon mandag morgen, sa sokneprest Trond Hardeng i Langfredagens gudstjeneste i Stavanger Domkirke.