Byplansjefen krever færre boliger i Vågen

I planen for Vågen-området er byggene for mange, for høye og det er for lite lekeareal, kritiserer byplansjef Jan A. Bekkeheien. Ideen om et nytt høyhus på 18 til 20 etasjer avvises.