Ny godsterminal

Vaule Sandtak As søker om å få ta ut 250.000 kubikk sprengt stein fra Husaberget på Stangeland i Klepp.