Ja til nye naust på Sele

Fylkesmannen gjer dispensasjon for åtte nye naust i hamna på Sele.