Kroatiske leger i Stavanger for å lære

Den kroatiske allmennpraksisen har vært underprioritert siden krigene på 1990-tallet. Nå er 15 kroatiske leger i Stavanger for å lære.