Patronfunn på Sola forsinket fly

En patron funnet utenfor et fly på Stavanger lufthavn førte imorgentimene til at avgangen til Bergen ble forsinket.