Seks bøtelagt for bråk

Som natt til lørdag ble seks personer natt til søndag bøtelagt forordensforstyrrelser i Stavanger sentrum.