Sletter ansattes e-post uten forvarsel

Kommuneansatte i Sola reagerer på ikt-avdelingens sensur av e-post.Saken skal tas opp på møter med avdelingssjefer og tillitsvalgte.