Utglidning på E 39

Det ene feltet på E 39 ved Fedafjorden er sperret vest for Speilen.«Gamleveien» tåler ikke rystelsene fra anleggsarbeidet.