Drømmefangeren

Utenfor vinduet i tredje etasje bryter vannet og vinden håndbak forå finne ut hvem av dem som er mektigst.