Samla inn 1,1 millionar på blåtur

At givargleda er stor i Finnøy er ei kjent sak, men å samla inn midlar for 1,1 millionar kroner i løpet av ein weekend må vera ny rekord.