Lensmannen vil flytte

Strand og Forsand lensmannskontor er på jakt etter nye lokaler.